Huishoudelijk Regelement Gee-lae Triatlon

Alle atleten die deelnemen aan de Gee-lae Triatlon (Hetric) vzw verklaren de reglementen die gelden die dag te zullen respecteren. De wedstrijd volgt de sportreglementen van de BTDF (Triatlon Vlaanderen) te raadplegen op http://vtdl.triathlon.be ) en daarmee ook de ITU-reglementen (International Triathlon Union). Uitzonderlijke bepalingen (bepalingen enkel geldig voor de wedstrijd of wegens uitzonderlijke omstandigheden worden via de site gecommuniceerd onder de rubriek deelnemers – info.

We vragen aan alle atleten dat ze in de aanloop naar de wedstrijd kennis nemen van alle deelnemersinfo die op onze site www.triatlongeel.be te lezen staat.

Gee-lae Triatlon ( Hetric) vzw kan het email-adres van wie zich registreert gebruiken voor berichten van zijn eigen sponsors of voor infoberichten met betrekking tot haar wedstrijden of initiatieven. Gee-lae Triatlon ( Hetric) vzw zal deze adressen echter nooit doorgeven aan derden.

Gee-lae Triatlon ( Hetric) vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor afgelastingen door overmacht of noodwendigheid.

Gee-lae Triatlon ( Hetric) vzw is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendom voor, tijdens of na de wedstrijd. Bij ongevallen van en met atleten tijdens de wedstrijd is lichamelijke schade en/of schade aan derden gedekt door de geldende verzekeringen.

De deelnemer aanvaardt de leeftijdsgroep waarin hij/zij wordt ingedeeld. Deze indeling is het resultaat van zijn/haar geboortedatum en geslacht die werd ingevuld tijdens de registratie.

Opmerkingen daarover moeten minstens 4 weken voor de wedstrijd worden gemeld aan de organisatie.
Ten slotte willen we erop wijzen dat Gee-lae Triatlon ( Hetric) vzw het charter van Medisch Verantwoord Sporten onderschrijft (meer info op
http://www.bloso.be/topsport/AndereActoren/Pages/MedischVerantwoordSporten.aspx ). Door zijn/haar registratie verklaart de deelnemer, medisch en fysiek geschikt te zijn om aan een triatlon deel te nemen de dag van de wedstrijd.

Gee-lae Triatlon ( Hetric) vzw

1 Januari 2018