Huishoudelijk Regelement Geelse Triatlon

Alle atleten die deelnemen aan de Geelse Triatlon (Hetric) vzw verklaren de reglementen die gelden die dag te zullen respecteren. De wedstrijd volgt de sportreglementen van de BTDF (Triatlon Vlaanderen) te raadplegen op www.triathlon.be/sportrules en daarmee ook de ITU-reglementen (International Triathlon Union). Uitzonderlijke bepalingen (bepalingen enkel geldig voor de wedstrijd of wegens uitzonderlijke omstandigheden worden via de site gecommuniceerd onder de rubriek deelnemers – info.

We vragen aan alle atleten dat ze in de aanloop naar de wedstrijd kennis nemen van alle deelnemersinfo die op onze site www.triatlongeel.be te lezen staat.

Geelse Triatlon ( Hetric) vzw kan het email-adres van wie zich registreert gebruiken voor berichten van zijn eigen sponsors of voor infoberichten met betrekking tot haar wedstrijden of initiatieven. Geelse Triatlon ( Hetric) vzw zal deze adressen echter nooit doorgeven aan derden.

Geelse Triatlon ( Hetric) vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor afgelastingen door overmacht of noodwendigheid.

Geelse Triatlon ( Hetric) vzw is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendom voor, tijdens of na de wedstrijd. Bij ongevallen van en met atleten tijdens de wedstrijd is lichamelijke schade en/of schade aan derden gedekt door de geldende BA verzekeringen.

De deelnemer aanvaardt de leeftijdsgroep waarin hij/zij wordt ingedeeld. Deze indeling is het resultaat van zijn/haar geboortedatum en geslacht die werd ingevuld tijdens de registratie.

Opmerkingen daarover moeten minstens 4 weken voor de wedstrijd worden gemeld aan de organisatie.
Ten slotte willen we erop wijzen dat Geelse Triatlon ( Hetric) vzw het charter van Medisch Verantwoord Sporten onderschrijft (meer info op www.vlaanderen.be/gezond-sporten). Door zijn/haar registratie verklaart de deelnemer, medisch en fysiek geschikt te zijn om aan een triatlon deel te nemen de dag van de wedstrijd.

‎‎‎

Geelse Triatlon ( Hetric) vzw

5 april 2024

Wedstrijd regelement